Gå till innehåll
Vindelns Ridklubb
Vindelns Ridklubb

Information ridabbonemang

Välkommen till Vindelns Ridklubb pdf för utskrift Pdf, 618.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Vår förening bedriver traditionell ridskoleverksamhet för främst barn och ungdomar. Vårt motto är
en säker verksamhet med nöjda och glada elever och hästar!


Du måste komma till ridpasset minst 20 min före lektionen startar för att hinna borsta och göra i
ordning hästen. Kom även ihåg att borsta och ta hand om hästen och utrustningen efter ridpasset!

Vill du ringa till ridskolan så når du Petra Karström på nummer 070-5577710
Vänligen ring dagtid. Endast sms under helger och kvällar.

Hemsida: www.vindelnsridklubb.se

Epost: info@vindelnsridklubb.se

Vi har även en FB sida som heter Vindelns Ridklubb där vi lägger ut aktuell information.

Viktigt att veta:
Alla ridande ska vara medlemmar i Vindelns Ridklubb. Avgiften betalas per
kalenderår och faktureras tillsammans med ridavgiften. I medlemsavgiften ingår
en kollektiv olycksfallsförsäkring, försäkringsavtal finns på vår hemsida.


Ridskolan är indelad i höst-(HT) och vårtermin(VT). HT är ca 18 veckor och VT ca 23
veckor. Teoriundervisning sker 2-3 gånger per termin. I undervisningen ingår
skolridning, sitsträning, uteritt, hoppning/markarbete och teori i de ordinarie
lektionerna

För att rida i hoppgrupp på ridskolehäst krävs att eleven även har ett
abonnemang med ordinarie lektion alt dressyrlektion i grunden. Det är
alltså inte möjligt att bara rida i hoppgrupp på ridskolehäst! Detta för att både
ryttare och hästar behöver träna ordinarie ridning för att klara av att delta i
fysiskt krävande hoppträning.

Avgiften för ridskoleabonnemanget inbetalas terminsvis i förskott.

Abonnemanget är personligt och får ej överlåtas. Ridskolan förbehåller sig rätten att
ändra ridgrupp och tid om så erfordras. Givetvis försöker vi ta hänsyn till era önskemål så
långt det är möjligt! Förändringar gällande instruktör kan ske och ger ej rätt till återbetalning av ridavgift.

Abonnemanget är löpande samt bindande för varje abonnemangs period och du
behåller din ridplats till nästkommande termin. Om du har för avsikt att avsluta/ändra ditt rid abonnemang ska detta göras innan 1 dec och 1 Juni för
nästkommande termin. Därefter sker planering och fakturering av kommande termin och du blir betalnings skyldig för denna.

Genom att betala in avgiften
godtar eleven dessa bestämmelser. Försenings- och påminnelseavgift uttages vid
betalning efter förfallodagen. Vid andra påminnelsen skickas fakturan vidare till
inkasso. Om avgifter som trots påminnelse ej kommit ridklubben tillhanda innan
1/8 för VT och innan 1/1 för HT stryks eleven från sin ridgrupp.

Nybörjare får prövotid de 3 första lektionerna. Det innebär att man kan avsluta sitt
deltagande efter dessa 3 gånger om det inte känns kul att fortsätta. I sådant fall
återbetalas terminsavgiften efter avdrag för kostnaden för 3 ridlektioner enligt gällande
avgift.

Ställer ridskolan in lektioner äger eleven rätt till kompensation i form
av igenridningstillfälle anordnat av ridskolan, alternativt kreditering av avgift
motsvarande lektionen. Om eleven inte kan delta på igenridningstillfället förfaller rätten till ersättning.

Vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll såsom utbrott av smittsam sjukdom, brand etc, som påverkar verksamheten och
omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal kommer ingen ersättning utbetalas, ej heller igenridning, om vår försäkring inteträder i kraft.

Återbetalning av ridavgift vid långvarig sjukdom eller skada kan ske mot uppvisande av
läkarintyg.

Vid frånvaro från enskilda lektioner får du möjlighet till ”igenridning” om du meddelar
ridskolechefen senast kl 12.00 samma dag. Detta har du rätt till 2 gånger per termin.
Igenridning sker i annan lämplig grupp i överenskommelse med ridskolechefen.

I början är det svårt att rida själv och det är olämpligt att en nybörjare lämnas ensam på
ridskolan. Alla nybörjare måste därför ha med sig någon som stöd och som hjälp att
leda hästen så länge som behov finns. Är du under 18 år är det på föräldrarnas ansvarom du vistas själv i stallet.


Utrustning
Din utrustning när du rider ska bestå av en ridhjälm ( klubben har hjälmar som finns att låna)
och stövel eller sko med klack. Det är helt förbjudet att rida i tennisskor/lågskor eftersom det kan göra att foten fastnar i stigbygeln. Vid användning av ridskor rekommenderas leg-chaps.

Att tänka på av säkerhetsskäl är också att sätta upp ditt långa hår i svans och hålla det borta från ansiktet.

Handskar rekommenderas.

Vi rekommenderar användning av skyddsväst men har inget krav att det måste användas under ordinarie lektionstid. Ridskolan har några västar som kan lånas ut. För elever som rider i hoppgrupp på ridskolan och är under 18 år är dock godkänd ridväst obligatoriskt.


Publicerad: 2022-10-19

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Författare: Petra Karstrom

Besöksadress

Västomån 365
92232 Vindeln

Postadress

Västomån 365
92232 Vindeln

Kontakta oss

070-557 77 10
info@vindelnsridklubb.se